top of page

About Us

Housing By Nature komt voort uit jarenlange ervaring in de bouwsector.
Zo bundelen we 3 generaties aan kennis en ervaring om met Housing By Nature al onze projecten duurzaam en co2-neutraal te ontwikkelen.
We dagen onszelf evenals onze partners uit om een stap verder te gaan bij het ontwikkelen van residentieel vastgoed.

Green Buildings

FUTURE PROOF

linear-vs-recycling-vs-circular-economy-doodle.jpeg

Bij Housing By Nature ontwikkelen we met het oog op de toekomst. De levensduur van een gebouw is gemiddeld 60 tot 80 jaar, waarna het vaak wordt gesloopt (met een enorme afvalberg tot gevolg) of intensief moet worden gerenoveerd om de levensduur te verlengen. Voor aanvang van de werken worden verschillende optimalisaties aan het gebouw gemaakt. Dit maakt het voor ons mogelijk om de grenzen van de geldende wetgeving te verleggen en hierin meer vooruitstrevende doelen te stellen zoals het verlagen van het E-peil van onze gebouwen.
- Residentie Enviro: wettelijk kader vraagt E70. E40 werd bereikt.
- Pierre-Elise: wettelijk kader vraagt E40. E30 werd bereikt.
- Residence Marcel: volledig CO2-neutraal.

Onze gebouwen worden ontworpen met centrale compartimenten en dragende lijnen, waarrond de indeling vrij kan worden bepaald. Op die manier kan de functie van onze gebouwen in de toekomst gemakkelijk worden aangepast zonder uitgebreide sloopwerken. Zo beperken we ook het afval dat ontstaat bij een functiewijziging of renovatie.

Daarnaast maken we samen met het bouwteam bewuste materiaalkeuzes zodat een groot deel van de gebruikte materialen later makkelijk gedemonteerd en hergebruikt kan worden. Op deze manier zetten we een stap naar circulair materiaalgebruik en sluiten we de afval producerende kringlopen.

Met Housing By Nature ontwikkelen we residentiële projecten die future-proof zijn. Daarbij verkennen we de mogelijkheden om duurzaam en toekomstgericht te bouwen en proberen we ons steentje bij te dragen aan de transitie van een conventionele naar een duurzame bouwsector waarin verantwoord bouwen voorop staat.

CO2-neutraliteit staat steeds centraal in onze projecten. Samen met Vinçotte en co2-logic bundelen we onze krachten om dit doel te bereiken. 

Klimaatverandering is één van de, zo niet het belangrijkste punt op de politieke agenda wereldwijd. Door CO2-neutraal te bouwen nemen wij onze verantwoordelijkheid in het neutraliseren van onze CO2-uitstoot in plaats van het probleem door te schuiven naar toekomstige generaties.


Hoe vertaalt zich dit in uw woning? CO2-neutraliteit in een gebouw of woning betekent dat er geen extra CO2 in de atmosfeer werd toegevoegd aan de atmosfeer tijdens de bouw van uw woning. CO2 wordt geproduceerd tijdens verschillende bouw- en productieprocessen. Door een slimme keuze van duurzame materialen beperken we de CO2-uitstoot van onze projecten. Om onze CO2-voetafdruk volledig te neutraliseren, nemen we de nodige acties om de resterende uitstoot te verminderen tot we een CO2-neutraal project bereiken.

Naast CO2 neutraal ontwikkelen richten wij ons ook op het aanbieden van alternatieve woonconcepten. Co-housing en coöperatief wonen zijn daar twee van.

Wooden House

The world is reaching the tipping point beyond which climate change may become irreversible. If this happens, we risk denying present and future generations the right to a healthy and sustainable planet – the whole of humanity stands to lose.

Kofi Annan, Former Secretary-General of UN

Forest

Een woordje uitleg: kooldioxide of CO2 is een product dat wordt geproduceerd door planten, dieren en mensen. Een deel van die CO2 wordt weer opgenomen door planten en bomen en vervolgens omgezet in zuurstof.

Door onze activiteiten (consumptie, industriële activiteiten, vervoer, ...) is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de loop der jaren aanzienlijk toegenomen en dit is schadelijk voor onze planeet met ernstige gevolgen zoals de opwarming van de aarde als gevolg.

We dienen dit probleem nu aan te pakken en niet te verschuiven naar de komende generaties.

 

Als speler binnen de bouwsector hebben is het onze plicht actie te ondernemen en de bouwsector richting een duurzaam te laten evolueren.

Meet the team

bottom of page